MUDr. Bukovinský Ondřej

všeobecný praktický lékař

Senovážné nám. 2, České Budějovice, 1. patro, napravo od schodiště. Tel.: 776 828 060, 386 106 156.

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ - AKTUALITY

17.3.2020:
VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI KOLEM EPIDEMIE KORONAVIRU PŘIJÍMÁME V ORDINACI NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:
- NEBUDOU PROVÁDENY PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY
- NEBUDOU PROVÁDĚNY PROHLÍDKY PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
- NEBUDOU PROVÁDĚNA VYŠETŘENÍ NEPŘÍSLUŠNÝCH (NEREGISTROVANÝCH) PACIENTŮ
- VŠECHNY NÁVŠTĚVY ZDE V ORDINACI PROSÍM PEČLIVĚ UVAŽTE, CÍLEM JE OMEZENÍ PŘENOSU INFEKCE!!!
- TÝKÁ SE ZEJMÉNA STARŠÍCH PACIENTŮ A PACIENTŮ KTEŘÍ CHODÍ DO ORDINACE NA PRAVIDELNÉ KONTROLY S KREVNÍM TLAKEM, DIABETEM, ANTIKOAGULOVÝCH WARFARINEM (QUICK)
JSME VÁM K DISPOZICI NA OBOU VÝŠE UVEDENÝCH TELEFONNÍCH ČÍSLECH
A NA MAILU ORDINACE@BUKOVINSKY.CZ
- PO TELEFONU DOMLUVÍME KONTROLU PODLE SITUACE
- MÁTE-LI PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCH. CEST (KAŠEL, RÝMU, TEPLOTU) ZŮSTÁVEJTE DOMA!!! - PO TELEFONU DOMLUVÍME DALŠÍ POSTUP (VYSAVENÍ PN, LÉČBU, VYŠETŘENÍ...)
- V PŘÍPADĚ PRUDKÉHO PRŮBĚHU (VYSOKÉ NETLUMITELNÉ TEPLOTY, DUŠNOST...) ČI PODEZŘENÍ NA KONTAKT S NEMOCÝM S CORONAVIREM VOLEJTE POHOTOVOSTNÍ LINKU KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE 736 514 386!
- PŘEJEME MNOHO ŠTĚSTÍ NÁM VŠEM.
MUDR. O. BUKOVINSKÝ A SESTŘIČKY M. HOLUBOVÁ A E. PAULOVÁ
____________________________________
____________________________________
DOVOLENÁ V ORDINACI BUDE
OD 14. DO 17. DUBNA 2020
VE ČTVRTEK 16.4. JE ORDINAČNÍ DOBA OD 9:00 DO 12:00
- sestřička bude přítomna v ordinaci, zastupuje MUDr. František Bukovinský
_____________________________________

 

adresa

Mapa Senovážné nám 248/2
370 01 České Budějovice

administrativní budova Metropolu

kontakt

Objednávky na telefonním čísle:
386 106 156
nebo na emailu:
ordinace@bukovinsky.cz

 

ordinační doba

Pondělí 07:00 – 11:30 12:00 – 15:00 pro objednané
Úterý 13:00 – 18:00
Středa 07:00 – 11:30 12:00 – 15:00 pro objednané
Čtvrtek 7:00 – 12:00
Pátek 7:00 – 12:00

Vážení a milí klienti,
dovolte mi na tomto místě u příležitosti konce roku 2019 pár vět.
V uplynulém roce jsme v našem zařízení ošetřili několik tisíc pacientů. Někteří z Vás k nám přicházejí pravidelně, jiní sporadicky. Kromě obvyklé péče o chronické pacienty s vysokým krevním tlakem, diabetem a jinými častými onemocněními, jsme ošetřili celou řadu infekčních onemocnění, zachytili jsme nová onemocnění cévní jako jsou infarkty myokardu, cévní mozkové příhody. A rovněž onemocnění onkologická. Několik pacientů nás v uplynulém roce také navždy opustilo. Jejich ztrátu sdílíme s jejich blízkými. Z hlediska odborného jsme zaznamenali zvýšený výskyt dříve vzácnějších onemocnění, ošetřovali jsme příušnice, či černý kašel.
Podařilo se zvýšit počet očkovaných proti sezónní chřipce a seniorů proti pneumokokovým zápalům plic. Vzhledem k oblasti v níž žijeme je z mého pohledu nejdůležitější očkování proti klíšťové encephalitidě. Na infekčním oddělení Nemocnice Č.B. ročně evidují kolem 110 případů této neurodogenerativní smrtelné nemoci. Toto číslo je v rámci Evropy raritní. I v naší ordinaci každoročně jeden či dva případy zachytíme. Na rozdíl od výše jmenovaných očkování není očkování proti kl. encephalitidě hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jednotlivé zdravotní pojišťovny zpravidla přispívají malou částku jednou ročně.
Novinky ve zdravotnictví v naší republice zpravidla nebývají dobrou zprávou pro nás jako personál ani pro vás jako klienty. Mnohokrát opakovaná fráze o nadměrné byrokracii a narůstající snaze o kontrolu v naší péči je prostou realitou. Výjimkou z toho pravidla je zavedení elektronických receptů. Mezi Vámi – našimi klienty – se tato technická možnost rychle stala oblíbenou. Naši práci ve většině případů skutečně také zjednodušuje. Pro úplnost jen doplním, že tento způsob předepisování léků není vhodný pro léčení akutních či nově vzniklých případů. Pokud tedy vzniknou obtíže, které není někdo z Vás schopen sám posoudit nebo se zaléčit sám (běžná viróza) je třeba nás nejdřív navštívit a léky – ač elektronicky předepsané – vydám na základě výsledků lékařského vyšetření. Další ne už tak atraktivní novinkou je změna v předepisování inkontinenčních pomůcek. Ti z Vás, kteří tyto pomůcky používají se s ní podrobně seznámí zde v ordinaci, či můžete vyhledat na webu. Stručně řečeno se jedná o změnu, která závádí u mírných typů inkontinence spoluúčast pacienta.

Novinkou číslo jedna pro rok 2020 je zavedení povinné elektronické neschopenky (dále zkratka „DPN“). Po mnoha letech kdy se vypisoval starý pětidílný propisovací formulář nastane doba kdy místo něho pacient dostává pouze průkaz pracovně neschopného. Na něm je uvedeno datum, kdy se dostaví na další kontrolu v prac. neschopnosti. Ostatní součásti dočasné pracovní neschopnosti jsou digitální. Bohužel na první pohled elegantní zjednodušující řešení bude v každodenní praxi komplikováno některými zásadními souvislostmi. Na nejzávažnější z nich chci upozornit níže:
Na úvod poznámka pro ty z Vás, kteří v pracovní neschopnosti jste aktuálně vedeni. Pro Vás se nemění nic, DPN bude vedena v papírové podobně beze změn!
A nyní k novým případům:
Za prvé v této nové situaci vzniká po vystavení průkazu prac. neschopného přímo PACIENTOVI povinnost, tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli. Už nedostává žádný díl PN, který by zaměstnavateli předával, pouze nástup do DPN oznámí zaměstnavateli a zbytek už komunikuje zaměstnavatel s příslušnou OSSZ. Nadále pak zůstává v platnosti vystavování „potvrzení o trvání PN“ (tzv. „lístek na peníze“). První takové potrvzení se vydává 14. den trvání pracovní neschopnosti a prakticky znamená, že výplatu nemocenské dávky od dalšího dne už nevyplácí zaměstnavatel ale OSSZ. Další taková potrvzení se vystavují vždy na konci (nikoliv na začátku) každého kalendářního měsíce po dobu trvání DPN. Tato potvrzení jsou nyní elektronická, pacient již žádná nedostává ani nepodepisuje.
Za druhé, změnila se sice forma vedení DPN z papírové na elektronickou, ale legislativa nikoliv. Platí tedy stejná pravidla pro vedení DPN jako doposud.
V tomto případě chci upozornit zejména na dodržování termínu podle této legislativy. Nejčastější fámou, se kterou se denně setkáváme je, že pracovní neschopnost lze vystavit 3 dny zpětně. Není to pravda. Pracovní neschopnost se vystavuje na základě lékařského vyšetření, které vznik pracovní neschopnosti odůvodňuje. Čili při vzniku obtíží, která Vás vylučují z plnění pracovních povinností je třeba navštívit naši ordinaci. Mimo naši ordinační dobu je třeba navštívit pohotovostní ambulanci, ať už LSPP či ambulanci odbornou. V případě úrazu samozřejmě ambulanci traumatologickou, či chirurgickou. Zde se nachází kámen úrazu. Vyšetřující lékař na příslušné ambulanci konstatuje nutnost vystavení pracovní neschopnosti, ale tuto nevystaví, ač by podle platné legislativy měl. Zpravidla pouze napíše do zprávy, že DPN je vhodné vystavit cestou praktického lékaře. Zde pak přichází v platnost ona slavná třídenní lhůta. Pokud tedy je z medicínského hlediska indikována DPN a vyšetřující lékař tuto nevystavil, má pacient povinnost dostavit se k nám do ordinace s jeho zprávou, která vznik DPN odůvodňuje, a to právě do tří dnů. Při elektronické komunikaci s OSSZ nyní nebude možno po této lhůtě DPN vystavit! V případě důvodného zdržení, např. vážný úraz či průběh choroby lze výjimečně požádat posudkového lékaře OSSZ o zpětné uznání vzniku DPN, ale to jsou výjimečné případy, které jednotlivě odkomunikujeme. Pro naprostou většinu platí jak uvedeno výše, tedy do 3 dnů od ošetření je nutno dostavit se k vystavení pracovní neschopnosti.

Na závěr mi dovolte osobní poznámku. Vy, kteří mne již znáte, víte, že z duše nenávidím byrokracii, „sekýrování“ jak nás tak Vás. Jistě tak chápete i to, že předchozí odstavce o pracovních neschopnostech apod. se mi nepsaly lehce. Jen vysoká míra závažnosti těchto změn a jejich dopad na naši každodenní práci mě donutily zde o nich referovat. Snad tato dobře míněná upozornění nikoho nepohoršují.

Na závěr mi dovolte, abych nám všem, v Novém roce 2020 popřál mnoho radosti, štěstí a zdraví.
Věřím, že s naší péči budete spokojeni.

S úctou a Pozdravem,

MUDr. Ondřej Bukovinský

V Č. Budějovicích dne 1.1.2020

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

seznam smluvních pojišťoven ordinace

ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

výpis ze zdravotní dokumentace 200,- Kč
posudek k řízení motorových vozidel 400,- Kč
(studenti/důchodci 200,- Kč)
posudek k držení zbrojního průkazu 400,- Kč
zdravotní průkaz 200,- Kč
vypracování úrazové pojistky 200,- Kč
vypracování trv.následků /ztížení společenského uplatnění 400,- Kč
vstupní prohlídka 500,- Kč
periodická/výstupní prohlídka 300,- Kč
aplikace očkování 100,- Kč
hodinová práce ordinace 600,- Kč
administrativní výkon 100,- Kč